Ashi Waza 1 Kyu

 

Ashi-Guruma
 

 

De-Ashi-Harai
 

 

Harai-Tsuri-Komi-Ashi
 

 

Hiza-guruma
 

 

Ko-Soto-Gake
 

 

Ko-soto-gari
 

 

Ko-uchi-gari
 

 

O-Guruma
 

 

Okuri-Ashi-Harai
 

 

O-Soto-Gari
 

 

O-Soto-Guruma
 

 

O-soto-otoshi
 

 

O-uchi-gari
 

 

Sasae-Tsuri-Komi-Ashi
 

 

Tsubame-Gaeshi
 

 

Uchi-mata "Höft Uchi-Mata"
 

 

Uchi-Mata "Ben Uchi-Mata"