Kata

Kata 形 Form, former. En samling på förhand bestämda rörelser/tekniker. En metod att föra kunskap vidare. En träningsmetod med ursprung i historiska epoker där en mångfald människor utan erfarenhet skulle förberedas för krig med vapen som t ex spjut. Enda säkra sättet var att träna genom repetition av förutbestämda rörelser. Under Edoperioden (1603-1868) rådde fred och krigskonsterna, och träning i kata, utvecklades till att att innefatta även stilistiska, symboliska och estetiska element.

Det är nio stycken olika som har blivit etablerade som traditionella/officiella, dessa tränas och undervisas på Kodokan Institiute.
För att förenkla det ursprungliga syftet, omfattningen och teorin för varje kata.
 
Randori (Sparring)

Nage No Kata (Kata för kast)
Katame No Kata (Kata för kontrolltekniker)
 
 
Strid
 

Kime No Kata (Kata för klassiskt självförsvar)
Kodokan Goshin Jutsu  (Kata för modernt självförsvar)
Joshi Goshin Hō (Kata för självförsvar för kvinnor)

 
Fysisk utveckling

Seiryoku Zenyō Kokumin Tai-iku (Kata för fysisk träning)
Ju No Kata (Följsamhetens kata)
 

Teoretiska
 
Itsutsu No Kata (Fem former)
Koshiki No Kata (Ålderdomlig kata)

Den här uppdelningen visar inte strikt på vad respektive kata används till, eftersom varje kata bygger på någon form av attack och försvar och även fysisk träning. Grupperna ger däremot en riktning till i vilket sammanhang de är lämpliga att träna.
Kōdōkan Officiella Kata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga Kata