Itsutsu No Kata

五の形  Betyder ordagrant: "Fem former". Jigorō Kanō skapade 1887 Itsutsu No Kata som den renaste formen av kata. Det är en estetisk kata med konstnärliga kvalitéer, som kräver mognad i utövarens förståelse av jūdō, och att denne helt och fullt tagit till sig principerna som ingår i de andra kata.

De fem symboliska rörelserna som Itsutsu no kata består av är inspirerade av naturen och representerar grunden i jūdō. Kanō eftersträvade ett sätt att uttrycka de allmänrådande krafterna i universum genom jūdō. Teknikerna gavs inga namn av Kanō, och i hans texter uttrycker han planer på att utöka med ytterligare tekniker. Itsutsu no kata kallas därför ibland för Mikansei No Kata “Den ofullbordade katan” Jigorō Kanō ansåg att det finns fem principer gemensamma för jūdō och alla kampsporter.

När han undervisade skalade han ner judon till ett minimalt antal grunder för att förklara den. Eftersom de här grunderna är universella så är de jämförbara med de rörelser som naturligt förekommer i universum. Som exempelvis en våg i havet eller en vattenvirvel. Itsutsu No Kata innehåller teoretiska principer för attack och försvar, överensstämmande med naturliga och allmängiltiga fenomen. Denna kata är en “Inner kata” (eng) som dramatiserar hur en människa tar upp och harmoniserar med naturen på sin väg mot den inre sanningen.
 

 

Första tekniken Visar på hur en svag, oavbruten attack till slut kommer att segra, även mot en stark kraft. Den här tekniken representerar den oklanderliga rättvisans styrka. Att en liten kraft utövad på ett rationellt och oavbrutet sätt kan kontrollera en stark kraft.
Andra tekniken Demonstrerar principen i hur man kan utnyttja motståndarens kraft i dennes attack, genom att följa med och själv använda den - att segra med hjälp av en undfallande teknik.
Tredje tekniken Visar på principen av en virvel där den innersta cirkeln har kontroll över den yttre cirkeln. Två krafter som roterar i en stor cirkel kommer att närma sig varandra och sen dela på sig utan att skada.
Fjärde tekniken Visar på krafterna i tidvattenvåg. Den drar med sig allting på land, stort som litet, tillbaka ut i havet. Precis som en jättevåg sopar en strand ren från skräp och orenhet
Femte tekniken Demonstrerar hur när oändliga energier kolliderar med varandra, den ena energin undfaller för att inte båda krafterna ska förstöras. Den här tekniken visar att två starka krafter som kolliderar endast kan sluta i att båda upphör att existera, men om du kliver åt sidan och ger plats kommer det uppstå lugn och samexistens.

 

 

 

 

I boken “Judo”, i Jigorō Kanōs namn men publicerad 1961, kan man läsa på sidan 66:
“Från början var det Kanō Shihans intention att Itsutsu no kata skulle innehålla ett stort antal tekniker, men den blev aldrig slutförd och innehåller endast fem tekniker, därav namnet Itsutsu som betyder fem. De fem teknikerna representeras endast av nummer. De två första rörelserna har viss koppling till kata i Kitōryû (Kitō-skolan av) Jū jutsu som Kanō tränade, men de sista tre är skapade för denna kata. Det är en konstnärlig och symbolisk kata, som kräver att rörelser i naturen (vattnets rörelse, himlakropparnas rörelser osv.) uttrycks av den mänskliga kroppen.”

Enligt Noboru Saitō, 8th Dan (USJF), huvudinstruktör i Saitō Dōjō i Birmingham och tidigare president i US Judo Federation, lärde sig Kanō däremot Itsutsu No Kata från Tenjin Shinyōryū (Shinyō-skolan av) Jū jutsu. Den här katan lärdes ut som “Okuden” (den sista/djupaste traditionen som förmedlades) via individuella instruktioner från skolans högste ledare.
Enligt denna skola hade teknikerna följande namn:

 

 

1 (Ichi) "Oshikaeshi" 押返 "Att returnera tryck"
2 (Ni) "Eige" 曳下(曳外) "Nedåtdragning"
3 (San) "Tomoewakare" 巴分 "Separation i cirkelform"
4 (Shi) "Rōin" 浪引 "Vågors drag"
5 (Go) "Sekka no wakare" 石火分 "Sten som klyvs i eld"

 

Teknikerna motsvarar helt Kōdōkans, den enda skillnaden finns i första tekniken: i Tenjin Shinyōryū börjar den med tryck från uke på vilket tori svarar med att trycka tillbaks, medan tori i Kōdōkans utförandee själv börjar trycka. Denna eventuella koppling till Tenjin shinyōryū är inget som Kōdōkan över huvud taget nämner i något sammanhang. Först har vi en gammal film med Kyūzō Mifune som utför denna kata:

 

 

 

 

 

 

Därefter en modernare film som lite mer ingående visar de tekniker som ingår:

 

 

 

 


 

Länk till detaljerad beskrivning Itsutsu No Kata