Joshi Goshin Hō

女子護身法 Joshi Goshin Hō är ursprungligen från 1943 och består av självförsvar för kvinnor. Den sägs vara konstruerad på beställning av Jirō Nangō (1876-1951), ett av Jigorō Kanōs syskonbarn, som tog över Kōdōkan Jūdō Institutet efter Kanōs död 1938.
De som troligen ligger bakom skapandet av Joshi Goshin Hō är Masako Noritomi, Ariya Honda, Kyūzō Mifune, Fusatarō Sakamoto och Kaichirō Samura. Jirō Nangō styrde Kōdōkan under tiden för andra världskriget.
Han var bekymrad över att Kōdōkan skulle tas över av militären och bli en träningsfacilitet för soldater som skulle ut i strid.

Fram till krigsslutet gömdes flera av Goshin-jutsu-teknikerna och lärdes inte ut publikt. När institutet var öppet var det under restriktioner så Goshin-kata lärdes inte ut. Nangō såg ett behov av att bevara självförsvarstekniker för kvinnor i "The Women´s Division" vilket låg bakom hans önskan att en ny kata skulle konstrueras.


Dessa tekniker ingår:

 

Tandoku Renshū "Soloövningar"


Tai Sabaki "Kroppsrörelser"
 

Tai No idō "Kroppsförflyttning"
Tsugi Ashi "Steg med släpande fot"
Migi Sabaki, Hidari Sabaki "Vändning åt höger och vänster"
Migi Mae Sabaki, Hidari Mae Sabaki "Vändning framåt åt höger och vänster"
Migi Harai, Hidari Harai "Fösning åt höger och vänster"
Migi Maware, Hidari Maware "Höger- och vänsterrotation"
Mae Shizume, Migi Shizume, Hidari Shizume "Hukning framåt, höger och vänster"
Hiza Ate "Spark med knä"Sōtai Renshū "Parövningar"


Ridatsu Hō "Metoder att ta sig loss"
 

Kata Te Tekubi Dori "Enhandstag i handled"
Ryō Te Katate Dori "Dubbelt tag i handled"
Shishi Gyaku Dori "Omvänt tag i fyra fingrar"
Ude Kakae Dori "Tag runt armen"
Ushiro Dori "Omfamning bakifrån"

 

 

Seigo Hō "Försvar med motattack"
 

Ude Gyaku Dori "Omvänt tag i arm"
Ushiro Eri Dori "Tag i kragen bakifrån"
Ushiro Kubi Himo Jime "Strypning bakifrån med rep"
Ushiro Dori "Omfamning bakifrån"
Kyōhaku Dori "Hot (med kniv) framifrån"