Jū No Kata

柔の形 Jū no kata (följsamhetens form) skapades av Jigorō Kanō 1887, fem år efter att han grundade Kōdōkan Jūdō. Den lär ut principiella metoder för attack och försvar, med smidiga och uttrycksfulla rörelser.

"Följsamhet" innebär att rörelserna består av en kontinuerlig serie attack och försvar. Tori viker undan från ukes attack, smälter ihop med den och tar över genom att använda ukes kraft för att själv attackera.
Uke svarar på samma sätt och till slut avslutas sekvensen i att tori helt kontrollerar uke. Inga kast fullbordas, utan tekniken hejdas i en statisk position som ger en kombination av styrketräning och streching.

Jū no kata är även gjord för att fungera som gymnastik - ämnad att ge en frisk och välutvecklad kropp och ett vitalt sinne. Den ger träning i kroppskontroll och innehåller grundläggande rörelser som att trycka, dra, böja, sträcka och vrida.
Den ger även träning i det mentala tillstånd som är nödvändig för att snabbt kunna utföra attack och försvar. Jū no kata kompletterar övrig träning som drar ihop musklerna. Man kan slappna av i vissa positioner och man hjälper aktivt till att sträcka ut varandra. Den ger också styrketräning för muskelgrupper som används mindre än andra i vanlig träning, t ex musklerna som böjer ryggen bakåt.

Den innehåller hela det tekniska fundamentet för Judo - hur en mängd olika tekniker utförs, hur man förflyttar sig och kontrollerar sin kropp samt hur man applicerar sin styrka på ett effektivt sätt. De grundläggande elementen Kuzushi (balansbrytning) och Tsukuri (positionering) har en central roll. Det ger en förståelse för vad som krävs för att lyckas med ett kast.

Begreppet Riai (= mekanismen, principen för en teknik, eller den logiska sekvensen i hur tekniken byggs upp) beskriver de unika villkor som behöver uppfyllas för att en specifik teknik ska fungera. Jū no kata är en detaljstudie av Riai för attack och försvar. Vem som helst kan träna var som helst. Man greppar ej i kläderna vilket betyder att ingen judodräkt behövs. För nybörjare är Jū no kata en bra förberedelse för randori (fri sparring).
en utförs långsamt vilket gör det lätt att förstå och lära sig tekniker korrekt. Avancerade utövare har mycket att vinna på att träna Jū no kata. T ex för att uppnå en effektivare användning av styrka och för att kunna tillämpa sin förståelse av riai, kuzushi och tsukuri även i sin egen judo.

Anpassningen till små förändringar i rörelserna ger vid rätt utförandee flytande och smidiga kroppsrörelser. Detta tillför även en estetisk dimension. Kanske p g a detta har i Japan Jū no kata länge ansetts vara mest lämpad för kvinnor, stick i stäv med grundarens avsikter. Trots detta är det fortfarande obligatoriskt för kvinnor att vid graderingen till första Dan visa denna kata istället för Nage no kata, vilken endast männen visar.
En skillnad som kan tyckas märklig ur ett svenskt perspektiv. Jū no kata har förmodligen inspirerats av judons äldsta kata: Koshiki no kata ("antik kata") från 1600-talet och som härstammar från Kitō-stilen i Jū-jutsu (Kitō-ryū), som Jigorō Kanō tränade innan han skapade Jūdō. Ordet kitō är en kombination av tecknen för "resa sig" och "falla". Det syftar på yin och yang, som är den kombination av motsatser som Taoismen grundas på.

 

Jū no kata är uppdelad i 3 delar:

Första delen

 
Börjar med Översättning Slutar med
Tsuki-Dashi Stöta - föra fram Urbalansering bakåt, höger arm upp
Kata-Oshi Axel - trycka Urbalansering bakåt, två armar upp
Ryōte-Dori Bägge händer - ta Höftkast höger Soto Maki-Komi
Kata-Mawashi Axlar - snurra handkast Höger Seoi-Nage
Ago-oshi Käke - trycka Urbalansering bakåt, vikta armar

 

 


 

Andra Delen

 

Börjar med Översättning Slutar med
Kiri-Oroshi Skära - sänka ner Urbalansering bakåt, vänster arm upp
Ryōkata-Oshi Bägge axlar - trycka Urbalansering bakåt, från sidan
Naname-Uchi Diagonalt - slå Offerkast höger Ura-Nage
Katate-Dori En hand - ta Höftkast vänster Uki-Goshi
Katate-Age En hand - höja Urbalansering bakåt, höger arm upp

 


 

Tredje Delen

Börjar med Översättning Slutar med
Obi-Tori Bälte - ta Höftkast Vänster Uki-Goshi
Mune-Oshi Bröst - trycka Urbalansering bakåt Ō-Soto-Otoshi
Tsuki-Age Stöta - höja Uppercut Armlås Ude-Garami
Uchi-Oroshi Slå - sänka ner Halslås bakifrån Hadaka-Jime
Ryōgan-Tsuki Bägge ögon - stöta Höftkast Höger Uki-Goshi

 


 

Här är hela katan utan någon närmare förklaring

 


Här är en film med katan och instruktioner hur den ska utföras

 


Här är en gammal film på när Jigorō Kanō utför Jū no kata tillsammans med Yoshiaki Yamashita. (Stäng med fördel av ljudet...)


Länk till dokument på Kodokans hemsida som beskriver Ju No Kata Kodokan Kata Text Book Ju No Kata