Kime No Kata

極の形 Kime no kata innehåller traditionella former av självförsvar, anpassade till äldre typ av klädsel och vapen. "Kime" betyder "avgörande", eller "slutgiltig".
Den är även känd som Shinken Shōbu No Kata Kata för riktig strid. Den består av 8 tekniker i knästående: Idori Waza och 12 tekniker i stående: Tachi Waza.
Båda teknikserierna är i sin tur indelade i försvar mot attacker utan vapen, respektive med vapen.

 

Idori "Knästående tekniker"

Försvar mot obeväpnad attack
 

Ryōte dori Fasthållning av bägge händer
Tsukkake Slag mot magen
Suri age Slag mot pannan
Yoko uchi Slag mot vänster tinning
Ushiro dori Omfamning bakifrån

 

Försvar mot beväpnad attack

Tsukkomi Framåtriktad knivstöt
Kirikomi Nedåtriktat hugg med kniv
Yoko tsuki Knivstöt från sidan

 

 

 


Tachiai "Stående tekniker"

 

Försvar mot obeväpnad attack

 

Ryōte dori Fasthållning av bägge handleder
Sode tori Grepp i ärmen från sidan
Tsukkake Rakt slag mot ansiktet
Tsuki age Slag mot hakan underifrån (Uppercut)
Suri age Slag mot pannan med öppen hand
Yoko uchi Slag mot vänster tinning
Keage Spark i skrevet
Ushiro dori Omfamning bakifrån<

 

Försvar mot beväpnad attack

Tsukkomi Framåtriktad knivstöt
iri komi Nedåtriktat hugg med kniv
Nuki gake Förhindrande av dragning av svärd
Kiri oroshi Hugg med svärd uppifrån

 

 

 


Här är hela Kime No Kata

 

 

 


Länk till dokument på Kodokans hemsida som beskriver Kime No Kata Kodokan Kata Text Book Kime No Kata