Kōdōkan Goshin Jutsu

講道館護身術  Denna kata är en självförsvarskata och består av en serie förutbestämda självförsvarsformer. Skapad 1956 är det den yngsta av de officiella katorna.
Den är anpassad till moderna förhållanden och var tänkt som en komplettering av kime no kata, som innehåller traditionellt självförsvar mot bl a svärd. Kōdōkan Goshin Jutsu integrerar tekniker från Aikidō
fter influenser från Kenji Tomiki, t ex handledslås som Kote Gaeshi och Kote Hineri. Den innehåller försvar mot obeväpnad attack, attack med kniv, attack med t ex käpp samt rånförsök med pistol.

Följande tekniker ingår:
 

Attack med kontakt
 

Ryōte Dori Tag i bägge händer
Hidari Eri Dori Tag i vänster slag
Migi Eri Dori Tag i höger slag
Kata Ude Dori Tag i ena armen
Ushiro Eri Dori Tag i kragen bakifrån
Ushiro-Jime Halslås bakifrån
Kakae Dori Omfamning bakifrån

 

 

Attack på avstånd
 

Naname Uchi Diagonalt slag
Ago Tsuki Uppercut
Gammen Tsuki Slag mot ansikte
Mae Geri Spark framifrån
Yoko Geri Sidospark

 

 

 


 

Attack med vapen

Kniv

 

Tsukkake Påbörjan av stöt
Choku Tsuki Rak stöt
Naname Tsuki Diagonalt hugg

 

 

Käpp " Principen är samma även om angriparen har t ex krycka eller paraply"
 

Furiage Höjd käpp
Furioroshi Slag uppifrån
Morote Tsuki Stöt med dubbelhandsgrepp

 

Pistol

Shōmen Zuke Pistol mot magen
Koshi Gamae Pistol vid höft
Haimen Zuke Pistol i ryggen

 

 

 


Här är hela Goshin Jutsu i två olika klipp

 

 

 


Länk till Kodokan's dokument Kodokan Kata Textbook Kodokan Goshin Jutsu Kata