Nage No Kata

投の形  Nage No Kata skapades av Jigorō Kanō som en metod för att studera och lära sig principerna för kast, så att utövarna kan utföra sina tekniker i randori så effektivt som möjligt.
Nage No Kata och Katame No Kata kallas gemensamt för Randori No Kata, eftersom de utgör den tekniska grunden för randori-träning (fri sparring).
Genom att träna Nage No Kata studerar man:

Riai "Principen", eller den "logiska utvecklingen" av ett kast. 
Hur ett kast är uppbyggt och vilka villkor som måste uppfyllas för att det ska fungera. Riai kan vara olika för tekniker med samma namn men som har olika utförande. T ex är uki waza i den form den utförs i nage no kata mycket olik från hur den vanligtvis utförs i randori eller shiai. En bra förståelse av riai kan man tillämpa på sina egna tekniker och utveckla sin judo. Man får på detta sätt verktygen för att förstå och träna även de kast som inte ingår i nage no kata.

Ma-ai Avståndsbedömning och avståndsanpassning
Som ett sätt att analysera och förstå judons olika kasttekniker delade Kanō upp varje kast i tre olika faser, alla nödvändiga för att ett kast ska fungera. I det praktiska utförandet smälter de ihop men i nage no kata måste alla delar gå att urskilja:
 

 

Kuzushi Balansbrytning, "rasering" av motståndarens ställning
Tsukuri Uppbyggnad, positionering av sig själv och motståndaren som förberedelse för kast
Kake Själva kastet, igångsättandet av kastet

 

 

Nage No Kata är sammansatt enligt Kanōs fem klassifikationer av kast i jūdō.

 

Te Waza Hand/Armtekniker
Koshi Waza Höfttekniker
Ashi Waza Ben/Fottekniker
Ma Sutemi Waza Offertekniker där tori ligger på rygg
Yoko Sutemi Waza Offertekniker där tori ligger på sidan

 

 

 

Tre tekniker i varje kategori, 15 totalt, utförs två gånger i en specifik ordning, först åt höger sedan åt vänster. Liksom andra kata är utförandet formaliserat och har klart definierade regler för etikett.

 


 

Nage No Kata utförs i följande ordning:


Aisatsu
"Hälsning"
 

 Te Waza "Första serien"
 

Uki Otoshi  
Seoi Nage Egentligen Ippon Seoi Nage. Från början användes samlingsnamnet Seoi Nage för alla liknande tekniker. Numera räknas Ippon Seoi Nage som en egen teknik, men i Nage No Kata behålls det äldre namnet.
Kata Guruma

 


 

Koshi Waza "Andra serien"
 

 

Uki Goshi
Harai Goshi
Tsurikomi Goshi

 

 


 

Ashi Waza "Tredje serien"
 

 

Okuri Ashi Harai
Sasae Tsurikomi Ashi
Uchi Mata

 

 


 

Ma Sutemi Waza "Fjärde serien"
 

 

Tomoe Nage
Ura Nage
Sumi Gaeshi

 

 


 

Yoko Sutemi Waza "Femte serien"
 

 

Yoko Gake
Yoko Guruma
Uki Waza

 

 


 

Aisatsu "Hälsning"

 


 

Här är hela Nage No Kata
 

 

 


 

Så här ser det ut när världsmästare i kata visar upp Nage No Kata
 

 

 


 

Länk till Kodokan's dokument Kodokan Kata Textbook Nage No Kata