Seiryoku Zenyō Kokumin Tai-iku

精力善用国民体育 Betyder ung. "Folkgymnastik enligt principerna för Seiryoku Zenyō ". Seiryoku Zenyō ("att sätta ALLA ens krafter till full användning") är den ena av de fraser (tillsammans med Jita Kyōei) som Jigorō Kanō formulerade för att definiera fundamenten till judo. Med andra ord var syftet med denna kata att skapa gymnastikövningar för hela befolkningen baserade på judons principer. Den skapades kring 1924. Bakgrunden var att man efter krigstiden såg ett behov att stärka och bygga upp landet. Kanō hade redan från början avsett att judo skulle ha en tydlig roll inom utbildning och utveckling av landet som helhet. Judo skulle vara ett sätt att träna och stärka både kropp och sinne. Med den här katan gavs också möjligheten att inkludera träning av slag och sparkar. Som en förmedlare av äldre kunskaper i stridskonster, ärvda från jū jūtsu, har alltid slag och sparkar avsetts vara en del av judo. Problemet var dock att det inte funnits ett praktiskt och ofarligt sätt att inkludera dessa tekniker i den vanliga randori-träningen. Han hade också bevittnat och imponerats av karateuppvisningar med mästare från Okinawa. Kanō hade också sett olika former av "folkgymnastik" från andra länder (bl a Sverige) och såg en stor fördel i att tack vare judo få ett innehåll som inte bara gav fysisk träning utan också kunde vara till praktisk nytta. Seiryoku Zenyō Kokumin Tai-iku består av tre delar. Den första utförs ensam och innehåller övningar i kroppskontroll, förflyttning, slag och sparkar m m. Del två baseras på självförsvarstekniker från Kime no kata och del tre på tekniker från Jū no kata.

 

 

Tandoku Renshū "Soloövningar"

 

 

Gohō Ate "Slag i fem riktningar"
 

Hidari Mae Naname Ate
"Slag snett framåt vänster"
Stå i grundposition. Knyt din högra hand och håll den vid din sida, utsidan av handen åt höger. Slå sedan handen snett utåt mot ditt främre vänstra hörn, släpp inte knytnäven med blocken. Den högra armen ska vara i nivå med din axel. Dra den vänstra armen lite bakåt.
 
Migi Ate
"Slag till höger"
För din högra knytnäve till din axel med baksidan uppåt. Slå till höger med sidan av handen, därefter fokuserar du på knytnäven. Armen ska vara i axelhöjd.
 
Ushiro Ate
"Slag bakåt"
Öppna handen vänd handflatan uppåt, slå sedan omedelbart bakåt med din armbåge. Håll armbågen nära kroppen.
 
Mae Ate
"Slag framåt"
Vänd höger handflata nedåt knyt näven. Slå rakt fram och fixera handen med blicken. Armen ska vara i axelhöjd, med baksidan uppåt.
 
Ue Ate
"Slag uppåt"
För din högra knytnäve till ditt högra bröst. Luta handen uppåt höger och slå rakt upp med blicken fäst på handen. Handens baksida ska vara riktad mot höger. Ta tillbaka handen ner till din axel, och sen vidare nedför sidan. När handen är längst ner öppna handen.

 

Ō Gohō Ate "Stora slag i fem riktningar"
Det enda som skiljer sig i alla de här övningarna (förutom en) gemtemot Gohō Ate är att du tar ett steg i slagriktningen

 

Ō Hidari Mae Naname Ate
"Stort slag mot vänster framför"
Ta ett steg mot vänster med din högra fot samtidigt som du utför Hidari Mae Naname Ate.
 
Ō Migi Ate
"Stort slag till höger"
Ta tillbaka din knytnäve mot din vänstra axel. Gå tillbaka till din ursprungliga position med höger fot samtidigt som du slår åt höger.
 
Ō Ushiro Ate
"Stort slag bakåt"
Släpp ner din arm till din sida, öppna handen, ta ett steg bakåt med din högra fot och stöt din armbåge bakåt.
 
Ō Mae Ate
"Stort slag framåt"
Kliv framåt med din högra fot samtidigt som du slår rakt fram
 
Ō Ue Ate
"Stort slag uppåt"
Kliv tillbaka med din högra fot, till utgångspositionen och positionera din högra knytnäve i höjd med din axel. Sjunk ner lite genom att böja på knäna, hoppa sedan upp på din tår och slå rakt upp.

 

Gohō Geri "Sparkar I fem riktningar"
Sparkarnas effektivitet är direkt beroende av kroppens stabilitet. Håll dina höfter stabila.
 

Mae Geri
"Spark framåt"
Skifta din vikt till din vänstra fot, böj ditt högra knä lite, dra tårna på din högra fot bakåt och sparka sedan med trampdyna mot din motståndares knäskål. Behåll din blick på dina tår
 
Ushiro Geri
"Spark bakåt"
Böj benet så din högra fot kommer upp till ditt lår, lyft sedan ditt ben så låret är horisontellt. Sparka rakt bakåt mot motståndarens knäskål, se till att du träffar med din häl, nedsidan av hälen så du inte är nära med din Akilles sena.
 
Hidari Mae Naname Geri
"Spark snett framåt vänster"
Böj ditt högra knä, lyft foten bakåt snett åt höger. Sparka med trampdynan mot motståndarens knäskål, som står snett framför till vänster. Håll blicken på dina tår.
 
Migi Mae Naname Geri
"Spark snett framåt höger"
Dra höger ben snett in framför väsnter ben. Sparka sedan med trampdynan mot knäskålen på din motståndare som står snett framför till höger.
 
Taka Geri
"Hög spark framåt"
Dra höger fot bakåt. Sparka med trampdynan mot magen på din motståndare som står framför dig. Fixera tårna med blicken. Tänk på att för att få kraft i din spark måste du hålla höfterna stadigt.

 

Ryote-waza "Två hands tekniker"

Kagami Migaki
"Polera spegel"
Håll ut dina armbågar åt sidan och håll händerna framför ditt bröst, handflatorna utåt och fingrarna isär. Höj händerna framför ditt ansikte, låt fingrarna överlappa varandra till en början, höger fingrar framför vänster. Rör sedan höger hand i en medsols och samtidigt vänster hand motsols, upp, utåt och ned, sen tillbaka i omvänd ordning. Låt nu vänster hands fingrar vara framför höger hand. Upprepa rörelsen flera gånger. När du "polerat spegeln" åt ena hållet gör du samma sak men åt andra hållet alltså, ned, utåt och upp. Hela tiden alternerar du vlket hand som är längst fram. Spegeln representerar sinnet som stärks och förfinas av den polerande rörelsen. Oavsett om du ser eller inte ser fiender utför varje teknik med äkta kämpaglöd.
 
Sayū Uchi
"Slag åt båda sidorna"
Knyt dina händer och för underarmarna mot ditt bröst med handflatorna nedåt, höger arm högst upp. Slå med båda armarna och dra tillbaka dem till ditt bröst igen men den här gången med vänster arm överst. Slå igen, upprepa detta ett antal gånger. När du är klar sänker du armarna och återgår till din naturliga position.
 
Zengo Tsuki
"Slag framåt och bakåt"
Knyt dina händer dra dem tillbaka så händerna kommer vid sidan av ditt bröst. Handflatorna nedåt. Slå med båda händerna rakt fram, fokusera blicken på dina händer. Dina armar ska sluta i axelhöjd. När du slagit öppna dina händer vänd handflatorna uppåt och slå bakpt med dina armbågar. Upprepa och sänk sedan dina armar.
 
Ryōte Ue Tsuki
"Slag uppåt med båda händerna"
Knyt händerna för dem mot din bröstkorg, med handflatorna inåt. Titta uppåt och slå uppåt med båda händerna samtidigt.
 
Ō Ryōte Ue Tsuki
"Stort slag uppåt med båda händerna"
Gör samma rörelse som i Ryōte Ue Tsuki men hoppa samtidigt som du slår.
 
Sayū Kogo Shita Tsuki
"Höger vänster slag nedåt"
För din högra knytnäve till armhålan som om du lyfter en väska. Böj det åt höger samtidigt samtidigt som du slår nedåt med höger hand och tar upp vänster hand till vänster armhåla. Fokusera blicken på din högra hand. Utsidan av din högra hand ska peka mot höger. Upprepa rörelsen men med vänster hand. Upprepa båda slagen ett flertal gånger innan du sänker dina armar.
 
Ryōte Shita Tsuki
"Tvåhands slag nedåt"
Höj båda nävarna till dina armhålor. Lyft på hälarna och böj knäna, slå rakt ned med båda händerna samtidigt. Upprepa ett flertal gånger innan du återgår till din naturliga poistion.

 

Shuto-uchi "Kniv slag"

Naname Ue Uchi
"Slag snett uppåt"
Ta din högra hand till vänster axel, handflatan nedåt, håll tummen och fingrarna rakt ut och ihop. Med knivsidan "lillfingret nedåt" slå mot tinningen på en motståndare som är längre än dig och står snett framför till höger, fixera handen med din blick. Sänk höger hand och upprepa samma sak fast med vänster hand. Upprepa med båda händerna innan du återgår till normal utgångsposition.
 
Naname Shita Uchi
"Slag snett nedåt"
Höj din högra hand på samma sätt som i föregående övning. Slå med knivsidan av din hand mot din motståndares handled. Tänk dig att motståndaren står snett framför dig till höger. Håll blicken på din hand. Gå igenom rörelsen med båda händerna flera gånger innan du återgår till normal position.
 
Ō Naname Ue Uchi
"Stort slag snett uppåt"
Lyft högra handen till vänstra axeln som i föregående övningar. Vrid dig mot höger så vänster häl lämnar marken, och slå med knvisidan av din högra hand mot en motståndare som är ovanför dig. Alternativt ta högra handen till överdelen av ditt vänstra bröst, vrid dig så mycket du kan åt höger, så att vänster hand rör sig framåt, slå samtidigt en motståndare som står direkt bakom dig med höger hand. Upprepa någon av alternativen flera gånger innan du återgår till naturlig ställning.

 

Ushiro-tsuki "Slag bakåt"

Ushiro Sumi Tsuki
"Slag snett nedåt"
Höj högra knytnäven strax ovanför din högra axel, armbågen ska peka ut mot höger. Sväng kroppen så mycket du kan på höger trampdyna så mycket du kan åt vänster, vänster ben ska vara stilla. Slå snett bakåt nedåt till vänster med högra handen. Upprepa med vänster hand och utför samma rörelser upprepade gånger åt både höger och vänster innan återgång till utgångsposition.
 
Ushiro Uchi
"Slag bakåt"
Rör din högra arm medsols i en stor cirkel framför dig, tänk dig att du du vill dra baksidan av din hand över ditt vänstra ögonbryn. När du slår, vrid din kropp och huvud så långt till höger du kan. Fokusera blicken på din knytnäve. Upprepa rörelsen med vänster hand och utför ett flertal gånger, återgå till utgångspositionen.
 
Ushiro Tsuki/Mae Shita Tsuki
"Slag snett nedåt/bakåt"
Böj båda armarna och lyft dina knytnävar så de hamnar framför dina axlar, baksidan av händerna ska vara framåt. Böj dig bakåt och slå mot en motståndare som står bakom dig. Dina knytnävar med baksidan uppåt ska passera dina nära dina öron. Öppna upp så att armbågarna pekar utåt, samtidigt som du reser dig upp. Böj dig nu framåt samtidigt som du slår rakt ner med handens baksida framåt. Upprepa och återgå till utgångspositionen.

 

Sōtai Renshū "Gemensamma övningar"

 

Skime Shiki "Former för avgörande"


Idori "Knästående tekniker"
 

Ryōte Dori
"Tag i bägge händer"
Utför en knästående hälsning mot din uke på ett avstånd av cirka 1,8 m. Den som är Tori ska vara på vänster sida.Knyt händerna och rör er framåt, genom att använda armarna som kryckor, rör er mot varandra tills det är ett avstånd på 10 12 cm, placera sedan knytnävarna på låren. Uke tar tag i båda handlederna med tummarna på insidan. Dra dina händer till sidan och gå upp på dina tår. Flytta ditt vänstra knä ut till vänster. Kliv utanför Uke’s högra knä med din högra fot och frigör din högra hand genom att föra den mot din vänstra axel. Sätt dig ner igen med knytnävarna på låren.
 
Furihanashi
"Skaka loss"
Uke tar tag i båda handlederna med tummarna på insidan. Dra dina händer till sidan gå upp på dina tår. Sätt din vänstra fot mellan uke’s knän samtidigt som du slår mellan uke’s ögon. Uke fångar din hand med sin vänster hand samtidigt som tori fullföljer sin rörelse samtidigt som du kliver brett utåt höger.
 
Gyakute Dori
"Omvänt tag med två händer"
Uke tar tag i båda handlederna med tummarna på utsidan, Tori drar tillbaka sina händer samtidigt som Tori sätter sitt högra knä i Uke’s mage
 
Tsukkake
"Slag i magen"
Uke slår Tori mot magen, Tori viker undan och parera slaget med sina händer samtidigt som man vrider sin kropp och ställer sig upp med höger ben. Vänster knä ska vara kvar i marken hela tiden. Ta grepp om Uke’s armar och utför Hara-Gatame.
 
Kiri Gake
"Hugg mot huvud"
Uke drar ett kort svärd, drar upp sitt högra knä och tar ett knästående steg framåt samtidigt som Uke attackerar Tori’s huvud. Tori ställer sig upp på sitt högra knä samtidigt som Tori vrider sig till höger. Blockerar slaget med sin vänstra hand, tar tag i Uke’s högra handled med sin högra hand. Lägger sedan sin vänstra hand ovanpå Uke’s högra hand och utför en Waki Gatame.

 

Tachiai "Stående tekniker"

Tsuki Age
"Uppercut"
Uke tar ett steg fram med höger fot samtidigt som Uke slår en uppercut. Tori stiger tillbaka med sin högra fot och låter slaget passera framför sig, samtidigt som man fångar Uke’s handled med sin vänstra hand. Vrid höfterna samtidigt som som ett slag utdelas i Uke’s mage.
 
Yoko Uchi
"Sidoslag"
Uke för sin högra hand mot sitt öra och tar sedan ett steg fram med höger fot och utdelar ett slag mot Tori’s tinning. Tori kliver tillbaka mot höger så att tinning precis kommer ur Uke’s räckvidd, använd sedan vänster hand för att undvika slaget. Tori vrider tillbaka sin kropp samtidigt som man knyter sin hand vid midjan och slår sedan över Uke’s arm i ansiktet.
 
Ushiro Dori
"Omfamning bakifrån"
Uke kliver till höger och går runt Tori. Uke tar sedan tag runt Tori bakifrån. Tori böjer sig lätt samtidigt som armarna lyfts brett utåt sidorna. Tori tar ett klive snett bakåt åt vänster samtidigt som armbågen slår i Uke’s mage
 
Naname Tsuki
"Snett hugg mot halspulsåder"
Uke har en kniv dold i sin högra hand, Uke försöker hugga kniven mot Tori’s hals. Tori kliver då undan bakåt med sin högra fot samtidigt som Tori vrider sig till höger, använd sedan vänstra handen till att i en nedåtgående rörelse blockera hugget, slå sedan över Uke’s arm mot ögonen. Kliv bakom Uke samtidigt som höger arm krokar Uke’s högra arm och koppla en halv-nelson.
 
Kiroroshi
"Hugg nedåt"
Uke drar ett svärd och höjer det över sitt huvud, samtidigt som Uke kliver framåt med sin högra fot försöker Uke klyva Tori’s huvud. Tori kliver då bakåt med sin vänstra fot för att undvika slaget, placerar sen sin vänstra arm mot Uke’s underarm, Tori grepar sedan tag i handleden med sin högra hand ovanifrån, drar sedan ner armen mot sitt lår. Tori lägger då vänster arm mot Uke’s bröst och utför en Hara Gatame.

 

JŪ SHIKI "Former för följsamhet"
Stå cirka 2 m ifrån varandra. Övningarna är uppdelade i två delar. De här tio övningarna är hämtade från Jū No Kata.
 

Första delen

 

Börjar med översättning Slutar med
Tsuki-Dashi Stöta - föra fram Urbalansering bakåt, höger arm upp
Kata-Oshi Axel - trycka Urbalansering bakåt, två armar upp
Kata-Mawashi Axlar - snurra handkast Höger Seoi-Nage
Kiri-Oroshi Skära - sänka ner Urbalansering bakåt, vänster arm upp
Katate-Dori En hand - ta Höftkast vänster Uki-Goshi

 

Andra Delen

 
Börjar med översättning Slutar med
Katate-Age En hand - höja Urbalansering bakåt, höger arm upp
Obi-Tori Bälte - ta Höftkast Vänster Uki-Goshi
Mune-Oshi Bröst - trycka Urbalansering bakåt Ō-Soto-Otoshi
Tsuki-Age Stöta - höja Uppercut Armlås Ude-Garami
Ryōgan-Tsuki Bägge ögon - stöta Höftkast Höger Uki-Goshi