Ordlista

Japanska Svenska
Seiryoku Zenyō 精力善用 Det första av de två uttryck som definierar jūdō, formulerade av Kanō. Består av fyra tecken som utgör två sammansatta uttryck: Seiryoku 精力 = "alla ens krafter, all ens energi", Zenyō 善用 = "full/total användning". På engelska ofta översatt till "maximal effeciency". Notera att det i detta uttryck inte finns något som antyder att målet även skulle vara att använda så lite energi som möjligt.
Jita Kyōei 自他共栄 Det andra av de två uttryck som definierar jūdō, formulerade av Kanō. Består av fyra tecken som utgör två sammansatta uttryck: Jita 自他 = "själv och andra", Kyōei 共栄 = "gemensam blomstring". På engelska ofta översatt till "mutual prosperity" ". I somliga översättningar kan man också träffa på termer som "förståelse" m m, men då rör det sig möjligtvis om tolkningar baserade på andra texter, och inte en egentlig översättning.
"Jūdō wa shinshin o mottomo yūkō ni shiyō suru michi de aru" 「柔道は心身を最も有効に使用する道である。」 ”Jūdō är en väg till att använda kropp och sinne på effektivast möjliga sätt.” =Jigorō Kanōs definition av jūdō
Japanska Svenska
Ai yotsu Lika greppning. Tori och uke använder bägge högerfattning eller vänsterfattning
Ashi waza Fot/bentekniker
Atemi waza Slag- och sparktekniker
Ayumi ashi Normal gång i grundställning
Budō Stridskonst, kampsport
Bujutsu Krigsteknik, kampsport
Butsukari renshū Träning att stöta emot, dvs innötning (se kakari geiko)
Dan Grader på svart bälte
Debana Balansbrytning när motståndaren gör en attack
Dōjō Träningslokal/skola
Fusegi Undvikan, förhindrande
Goshin Jutsu Självförsvarstekniker
Handō no Kuzushi Balansbrytning med hjälp av motståndarens reaktion, indirekt balansbrytning
Happō no Kuzushi Balansbrytning i 8 grundläggande riktningar
Hikite Draghanden, oftast den hand som håller i ärmen på motståndaren
Jigotai Försvarställning
Jōseki Högsäte. Den sida av en dōjō där domare, speciella gäster etc befinner sig. Kallas även Kamiza.
Jū jutsu柔術 Följsamhet + teknik. Samlingsnamn för de olika skolor av närstrid som låg till grund för judo
Jū no ri Följsamhetens principer
Jū 柔 (uttalas också yawara, adjektiv = yawarakai) Mjukhet, smidighet, följsamhet
Jūdō 柔道 Den följsamma vägen, Följsamhetens väg
Jūdōka En person som tränar Judo. Egentligen: någon som ägnar sitt liv åt judo, en person i vars liv judo har en viktig roll
Kaeshi waza Kontringstekniker
Kakari geiko Kallas även uchikomrenshū, butsukari renshū m m. Samlingsnamn för träning i stående eller ne waza med partner som intar en bestämd position, eller rör sig på ett bestämt sätt, så att tori kan träna sina tekniker upprepade gånger, i stående utan att fullfölja med kast. Syftet är att träna rätt utförande och genom repetition automatisera tekniken.
Kake Själva kastet, igångsättandet av kastet
Kanset waza Ledlåstekniker
Kappō Akut behandling avsvimmade
Kata 形 Form, former. En samling på förhand bestämda rörelser/tekniker. En metod att föra kunskap vidare. En träningsmetod med ursprung i historiska epoker där en mångfald människor utan erfarenhet skulle förberedas för krig med vapen som t ex spjut. Enda säkra sättet var att träna genom repetition av förutbestämda rörelser. Under Edoperioden (1603-1868) rådde fred och krigskonsterna, och träning i kata, utvecklades till att att innefatta även stilistiska, symboliska och estetiska element.
Keiko (Jūdō-) Träning
Kenka yotsu Motsatt greppning. Tori har högerfattning och Uke har vänsterfattning eller tvärtom
Kiai Koncentration/fokusering av ens energi/kraft i samband med utförande av en teknik (företrädesvis slag och sparkar) med ett speciellt utrop/skrik. Vokalerna a eller e utgör grunden.
Kinshi waza Förbjudna tekniker
Kōdansha Person som uppnått femte dan eller högre
Kōdōkan 講道館 Judoinstitiutet i Tokyo, grundat av Jigorō Kanō 1882
Koshi waza Höfttekniker
Kumikata Greppteknik
Kuzure Variant
Kuzushi Balansbrytning, rasering av motståndarens ställning
Kyoshi Ställning i ne waza, stående med ena knät i mattan och det andra upprest, stängd när det resta knät pekar framåt och öppen när det pekar åt sidan ca 45 grader.
Kyōshi Instruktör, tränare
Kyū Bältesgrader upp till svart bälte
Ma sute waza Offertekniker på rygg
Ma-ai Avståndsbedömning, anpassning till rätt avstånd
Mae mawari ukemi Rullande framåtfall
Mae ukemi Fallteknik framåt, på underarmar & tår
Mae/Ushiro sabaki Rotation framåt/bakåt 90 grader
Mae/Ushiroawari sabaki Rotation framåt/bakåt 180 grader
Makikomi Vira in sig, ingång och kast med invridning för maximal, och bibehållen, kontakt
Martial arts (eng) Kampsporter
Mokusō Meditation
Mudansha En Jūdoka soej uppnått svart bälte
Nage Kast
Nage wa Kasttekniker
Nagekomi Kastträning med många repetitioner
Okuden Hemlig tradition, kunskap som bara fördes vidare till utvalda inom den egna skolan i traditionell ju jutsu
Osaekomiaza Fasthållningstekniker
Randori Fri träning, sparring
Randori no kata Form för fri träning/sparring. Samlingsnamn för nage och katame no kata.
Rei Bugning, artighet/etikett
Reihō Vett och etikett
Renraku waza Kombinationstekniker
Renshū Träning, övning
Renzoku waza Attacker utan avbrott med samma teknik
Riai 理合 Principen för en teknik, eller den logis sekvensen i hur tekniken byggs upp
Seiza Formell knäsittande ställning
Sensei Lärare
Shime waza Halslåstekniker
Shintai Förflyttning framåt, bakåt eller sidledes
Shisei Hållning
Shizen htai Naturlig grundställning
Shōmen Huvudsidan av träningsloken
Sutemi waza Offertekniker
Tachi waza Stående tekniker
Tachirei Stående hälsning
Taisabaki Grundläggande vändningar/förflyttningar av kroppen
Taisō Gymnastik
Tandokuenshū Ensamövningar
Tatami Traditionell matta, vävd av rishalmstrån, ca 6 cm tjock och med måtten 90 x 180 cm (även 90x90cm) Används som enhet för att beskriva storlek på ett rum. I väst tillverkad av konstmaterial och med storleken 100 x 200 cm (även 100x100cm)
Te waza Hand/armtekniker
Tokui waz Favoritteknik/specialteknik
Tori Den som utför tekniken
Tsugi ashi En fot i taget, sätt att förflytta sig, först med den ena foten och sedan den andra, utan att fötterna passerar förbi varandra eller korsas. Framåt, bakåt, åt sidan eller i cirkel. Används både i stående och i knästående.
Tsukuri Uppbyggnad, positionering av sig själv och motståndaren som förberedelse för kast
Tsurite Fiskehanden, handen som spänner upp. Oftast den hand som håller i slaget på motståndaren
Uchikomi (renshū) Innötning, ingångar med många repitioner (se kakari geiko)
Uke Den som tekniken utförs på
Ukemi Fallteknik
Ushiro mawari ukemi Rullfall bakåt
Ushiro ukemi Bakåtfall
Waza Teknik
Yakusoku geiko Överenskommen träning, kast varannan gång. På förhand bestäms hur uke ska agera, t ex rörelseriktning, grepp, attackform etc. Möjliggör träning på att utföra kompletta tekniker i randoriliknande former.
Yoko sutemi waza Offertekniker på sidan
Yoko ukemi Sidofall
Yūdansha Person som uppnått dangrader (svart bälte)
Yūdanshakai Organisation med de som uppnått svart bälte
Zanshin Medvetenhet, kort paus med kontroll efter utförd teknik i kata
Zarei Knäsittande hälsning
Japanska Svenska
Fusen Gachi Vinna på grund av frånvarande motståndare
Hajime Börja
Hansoku make Diskvalificering
Hantei Domaren ber om hjälp i beslut, gemensamt domslut
Hiki wake Oavgjort
Ippon Segergivande teknik
Jikan (Full) Tid
Ki o tsuke Uppmaning: Stå ordentligt
Ma-ai Avstånd
Matte Stopp
Osaekomi Fasthållning påbörjas
(Osaekomi) Toketa Fasthållning upphör
Shiai Tävling
Shiaijō Tävlingsarea
Shidō Varning
Shinpan Domare
Sono mama Stanna/frys
Sore made Tiden är slut
Waza ari Poängen under ippon
Yosh(i) Fortsätt. Igångsättning igen efter Sono mama
Yūsei gachi Vinnare på domarens beslut, på annan teknik än ippon
Japanska Svenska
Ashi Fot/ben
Eri Krage
Hara Mage
Hiji Armbåge
Hiza Knä
Hizagashira Spetsen på knät (används för attack)
Jinchū (Hana no shita) Punkt precis under näsan (träffpunkt)
Jūdōgi Judodräkt
Kasumi Tinning (träffpunkt)
Kata Skuldra
Kibisu / Kakato Häl
Kobushi Knytnäve
Kokan (Tsurigane) Gren/testiklar (träffpunkt)
Koshi Höft
Kubi Nacke
Mune Bröst
Myōjō (Hesoshita) Punkt under naveln (träffpunkt)
Obi Bälte
Seika Tanden Människans tyngdpunkt, ungefär vid naveln
Sekitō Fotpall (för attack)
Shita-ago Under hakan (träffpunkt)
Shōtei Delen av handflatan närmast handleden (för attack)
Sode Ärm
Sokutō Fotens yttersida (för attack)
Suigetsu (Mizuochi) Punkt precis nedanför bröstbenet (träffpunkt)
Te Hand
Te no kō Handens baksida, (används vid attack, för att förblinda och störa motståndaren)
Tegatana Svärdshand, ytterkanten på handen (för attack)
Tekubi Handled
Tentō Hjässan, mitt uppe på huvudet (träffpunkt)
Ude Arm
Uraken Knytnävens baksida (för attack)
Uto (Miken) Mellan ögonen (träffpunkt)
Uzumaki Knytnävens lillfingersida (för attack)
Wakibara (Denkō - höger sida, Tsukikage - vänster sida) Nedre revbenen (träffpunkt)
Yoroi Rustning
Yubi Finger
Zenkeibu Framsidan av halsen (träffpunkt)
Zubon Byxor
Japanska Svenska
Ichi 1
Ni 2
San 3
Shi eller Yon 4
Go 5
Roku 6
Shichi eller Nana 7
Hachi 8
Kyū 9
10
Jūichi 11
Jūni 12
Jūsan 13
Nijū 20
Nijūichi 21
Sanjū 30
Kyūjūkyū 99
Hyaku 100
Sen 1000
Man 10000
jūman 100000
Hyakuman 1000000
Senman 10000000
Oku 100000000
Yoko Sidan
Hidari Vänster
Migi Höger
Mae Framåt
Ushiro Bakåt
Japanska Svenska
Arigatō Tack
Dōmo arigatō gozaimas(u) Tack så mycket
Dōzo Varsågod
Eigo ga hanasemas(u) ka? Pratar du engelska
Genki des(u) Jag mår bra
Hai genki des(u) Ja, jag mår bra
Kon-nichiwa God dag
Konbanwa God afton
Misete kudasai Vänligen visa mig
Ogenki des(u) ka Hur mår du?
Ohayō gozaimas(u) God morgon
Onamae wa? Vad heter du?
Sayonara/Baibai/Ja ne Adjö/Hejdå
Wakarimas(u) ka? Förstår du?
Wakarimasen Jag förstår inte
Wakarimash(i)ta Jag har förstått/jag förstår
Watashi no namae wa ... des(u) Jag heter ...
Yukkuri hanash(i)te kudasai Kan du vänligen prata långsammare