Waza

 

Waza 技 Teknik

 

De här sidorna handlar om Judons olika tekniker allt ifrån stående tekniker som kast och fasthållningstekniker. Inom Judon finns det även slag och sparkar i det som kallas Atemi Waza.
 
Nage Waza 投げ技 Kasttekniker
Teknikerna är uppdelade på lite olika sätt, beroende på var man tittar. Vi har valt att dela upp dem enligt Gokyō No Waza som är en förteckning över kasttekniker som officiellt ingår i Kōdōkan Jūdō, och sammanställdes 1895. Mellan 1920 och 1982 bestod Gokyō No Waza av 40 kast i 5 olika grupper. Kasttekniker delas även ibland upp i olika typer av tekniker, den listan är baserad på hur kasten utförs, om det är med fot eller ett höftkast till exempel.
 
Tachi Waza Stående tekniker
Te Waza Handtekniker
Ashi Waza Fottekniker
Koshi Waza Höfttekniker
Sutemi Waza Offertekniker
Ma Sutemi Waza Offertekniker på rygg
Yoko Sutemi Waza Offertekniker på sidan
 
Katame Waza 固め技  Grappling tekniker
Katame waza hänvisar till tekniker som utförs på marken. Dock kan vissa tekniker i denna grupp förekomma stående med som hals och ledlås. Den här gruppen är indelad i tre mindre grupper som består av fasthållningar, halslås och ledlås. Den här gruppen kallas ofta för Ne Waza.
 
Ne Waza 寝技 Mark tekniker
 
Osaekomi Waza Fasthållningstekniker
Shime Waza Halslåstekniker
Kansetsu Waza Ledlåstekniker
 
Atemi Waza 当身技 Slag & Sparktekniker

Atemi Waza är en del av judon som det inte nämns så mycket om det är en relativt okänd del där man använder sig av sparkar och slag. Atemi inkluderar alla slags stötar, stick, slag etc med olika delar av kroppen mot vissa träffpunkter på motståndaren. Inklusive knän, armbågar, hälar, knogar, "knivhand", fingrar o.s.v. Kodokan delar upp Atemi Waza i två delar Arm och ben.
 
Ashi Ate Waza Ben Tekniker
Ude Ate Waza Arm Tekniker
 
Kaeshi Waza 返し技  Kontringar
 
Att kunna ett flertal olika kontringar är ett viktigt vapen att ha. Med kontring menas att du gör en motattack och får motståndaren på fall istället för att du faller.
 
Renraku Waza 連絡技 & Renzoku Waza 連続技  Kombinationer
 
Renraku Waza är kombinationer av kast, att man kan fullfölja en attack med ytterligare en attack. En kombination består av olika tekniker i en följd men det behöver inte vara olika tekniker, om man istället gör en attack med samma kast om och om igen kallas det för Renzoku Waza.
Tachi Waza
 
Katame Waza
 
Kaeshi Waza & Renraku Waza
 
Ne Waza
 
Atemi Waza