Index över tekniker


Tai Otoshi

 

Tani Otoshi

 

Tate Shiho Gatame


Tawara Gaeshi


Te Gatame


Tomoe Nage


Tsubame Gaeshi


Tsukomi Jime


Tsuri Goshi


Tsurikomi Goshi