Gokyō

Gokyō "Femte Gruppen"


Ō Soto Guruma

Först instruktion på utförande

 

Kastet i tävling Hittar ingen tävlingsvideo på detta kast, men tar gärna emot tips på klipp.

 


Uki Waza

Först instruktion på utförande


Kastet i tävling

 

Kastet i tävling Hittar ingen tävlingsvideo på detta kast, men tar gärna emot tips på klipp.

 


Yoko Wakare

Först instruktion på utförande


Kastet i tävling

 

Kastet i tävling Hittar ingen tävlingsvideo på detta kast, men tar gärna emot tips på klipp.

 


Yoko Guruma

Först instruktion på utförande


Kastet i tävling


 

Ushiro Goshi

Först instruktion på utförande


Kastet i tävling


 

Ura Nage

Först instruktion på utförande


Kastet i tävling


 

Sumi Otoshi

Först instruktion på utförande


Kastet i tävling


 

Yoko Gake

Först instruktion på utförande


Kastet i tävling