Ne Waza

 

Då det är svårt att hitta kontringar och lossgörningar från strypningar och armlås kommer här lite tips runt Ne-Waza. När det gäller armlås och strypningar så är taktiken snarare att förhindra motståndaren än att ta sig loss om man väl hamnar där. Vi kommer även skriva om vändningar, hur man tar sig loss om motståndaren har fast ditt ben och hur man återtar kommandot om motståndaren attackerar när du själv står i Turtle.

Ne Waza ingår i gruppen Katame Waza där även Osaikomi Waza "Fasthållningar", Shime Waza "Strypningar" och Kansetsu Waza "Ledlås" ingår. Ne Waza är marktekniker, de övriga teknikerna kallas även ibland för Ne Waza vilket inte är helt korrekt för både Shime och Kansetsu kan användas i stående.

Dock använder man Osaikomi, Shime och Kansetsu Waza när man är nere på marken, för att låsa eller hålla fast sin motståndare. För att se de tekniker som ingår i de olika grupperna följ länkarna nedan.

Klicka här för Osaekomi Waza

Klicka här för Shime Waza

Klicka här för Kansetsu Waza


Det första kommer handla om vändningar, vändningar sker om motståndaren ligger på mage eller står på alla fyra "Sköldpadda/Turtle", från den här positionen kan man vända sin motståndare till en fasthållning eller någon form av lås. Man kan även direkt utan att vända motståndaren på rygg applicera en strypning eller ett armlås. Vändningar från Kame "Sköldpadda"
 


Vändningar från Mage


Ibland är rollerna omvända och det är du som står i Kame och motståndaren attackerar ovanifrån, det finns ett flertal tekniker att ta sig loss från det och återta kommandot.
Ta över från Kame
 

 

I judo finns något som kallas för guard man kan antingen själv ligga i guard där man ligger på rygg med motståndaren attackerandes mellan dina ben, alternativt halv guard där du har ett av motståndarens ben fast mellan dina. Ifrån din egen guard finns det även en grundposition för Ne Waza som kallas för vindsurfing, tänk dig att din motståndare är seglet, du håller upp dig genom att greppa ena hande i ärmen och den andra i kragen på samma sida. Nijū Garami "Komma runt halv guard"
 

 

Komma runt motståndarens guard
 

 

Vändningar och tips när du ligger i guard
 

 

En annan viktig teknik att kunna är övergång från Tachi Waza till Ne Waza, där kan du antingen kontra en motståndares kast eller utnyttja ett dåligt kast från motståndaren till att ta över och fortsätt ned i Ne Waza. Du kan också efter ett eget kast som inte ger Ippon fortsätta ned i Ne Waza. Ett tips här är att alltid fullfölja i Ne Waza även om du själv tror du kastat Ippon. Övergång från Tachi Waza till Ne Waza
 

 

Till sist på den här sidan om Ne Waza kommer ett långt klipp med massor av olika tekniker på marken av Katsuhiko Kashiwazaki som är en Judoka känd för sin skicklighet i mark teknikerna. Katsuhiko Kashiwazaki Newaza of Kashiwazaki