Komma ur fasthållning

Här nedan är lite exempel på hur man tar sig ur olika fasthållningar. Tänk på att det är bara ett exempel eller två för varje fasthållning. Det finns en mängd olika varianter hur man tar sig loss från olika fasthållningar. Det finns även en Kata som beskriver detta, titta på Katame Ura No Kata, dock är inte alla fasthållningar med.
Katame Ura No Kata

 

Kōdōkans Officiella

 

Kuzure Kesa Gatame

 

Kata Gatame


 

Kami Shihō Gatame


 

Kuzure Kami Shihō Gatame


 

Yoko Shihō Gatame


 

Tate Shihō Gatame


 

Kesa Gatame


Fasthållningar utöver Kōdōkans som ingår i de svenska graderingsreglerna


Kuzure Tate Shihō Gatame


 

Makura Kesa Gatame Tyvärr inget klipp på hur man tar sig loss


 

Mune Gatame


 

Uki Gatame Tyvärr inget klipp på hur man tar sig loss


 

Ushiro Kesa Gatame


 

Kuzure Yoko Shihō Gatame


 

Sankaku Gatame
Här pratar de om Sankaku Jime vilket har samma ingång som Gatame