Osaikomi Waza

抑込技 Kōdōkans klassificering innehåller endast 7 fasthållningar. Notera att tillägget "kuzure", för att markera en variant, endast tillämpas på Kesa Gatame och Kami Shihō Gatame. Det finns många andra fasthållningar kända under olika populärnamn, men dessa betraktas av Kōdōkan som versioner av de klassificerade teknikerna och ges inga egna beteckningar. T ex räknas Mune Gatame som en Yoko Shihō Gatame.

Kōdōkans Officiella Fasthållningar

 

Kuzure Kesa Gatame

Först instruktion på utförande

 

Fasthållningen i tävling

 

Kata Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling
Tyvärr inget tävlingsexempel


Kami Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

 

Fasthållningen i tävling

 

Kuzure Kami Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling
Tyvärr inget tävlingsexempel


Yoko Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

 

Fasthållningen i tävling

 

Tate Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

 

Fasthållningen i tävling

 

Kesa Gatame

Först instruktion på utförande

 

Fasthållningen i tävling

 

Uki Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling
Tyvärr inget tävlingsexempel


Ushiro Kesa Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling
Tyvärr inget tävlingsexempel


Ura Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling
Tyvärr inget tävlingsexempel

Fasthållningar utöver Kōdōkans som ingår i de svenska graderingsreglerna

Kuzure Tate Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling
Tyvärr inget tävlingsexempel


Makura Kesa Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling
Tyvärr inget tävlingsexempel


Mune Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling
Tyvärr inget tävlingsexempel


Kuzure Yoko Shihō Gatame

Först instruktion på utförande

Fasthållningen i tävling
Tyvärr inget tävlingsexempel


Sankaku Gatame

Först instruktion på utförande

 

Fasthållningen i tävling