Shime Waza

Kōdōkans Officiella Halslås


Nami Jūji Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling
Tyvärr inga exempel från tävling.


Gyaku Jūji Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling
Tyvärr inga exempel från tävling.


Kata Jūji Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling
Tyvärr inga exempel från tävling.


Hadaka Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling
Tyvärr inga exempel från tävling.


Okuri Eri Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling

 

Kata Ha Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling
Tyvärr inga exempel från tävling.


Dō Jime (Bål-lås) ##red|Förbjuden##

Först instruktion på utförande

Halslåset i tävling
Då den inte är tillåten i tävling finns det inga tävlingsklipp.


Sode Guruma Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling

 

Kata Te Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling

 

Ryō Te Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling
Tyvärr inga exempel från tävling.


Tsukkomi Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling
Tyvärr inga exempel från tävling.


Sankaku Jime

Först instruktion på utförande

 

Halslåset i tävling